Projekty a reference

Externí školitel – Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Výzkumný projekt – zadavatel Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Provedení výzkumného šetření za účelem objektivního zjištění rozhodovacího a informačního procesu potencionálních a stávajících zákazníků a jejich preferencí v oblasti nákupu automobilů. Pro pochopení a získání vhledu do problematiky nákupního chování a získávání nových zákazníků (akvizic) je nutné odhalit základy tohoto procesu, tj. podle čeho se zákazník rozhoduje při výběru osobního vozu. Výzkum slouží jako podklad pro oslovení cílové skupiny zákazníků, zejména k oslovení zákazníků potencionálních.

Výzkumný projekt – zadavatel Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Barvy jsou nositeli emocí. Kdo vnímá barvu, nevědomě prožívá i nějakou emoci. Obrazy, kterými barevně promlouváme k zákazníkům, jsou vnímány rychleji a komplexněji než text. Vliv emocí, tedy oslovení emocionálního světa člověka, je pro budování značky podstatné. Stejně tak je důležité pochopit emocionální svět zákazníků a přiblížit se jejich preferencím. Více informací k tomuto tématu bylo popsáno taktéž v teoretické části výzkumu (symbolika barev, kapacita lidské paměti, neuromarketing).

Projekt Grow – zadavatel Nadace táta a máma

Projekt byl vytvořen pro cílovou skupinu dospívajících z náhradní pěstounské péče. Propojením koučinkových metod se sportovními aktivitami jsme vytvořili podmínky, které pomáhají náctiletým uvědomit si jednotlivé kroky důležité pro dosažení osobních či kariérních cílů, získat zdravou sebedůvěru, převzít zodpovědnost, získat nové zkušenosti (např. při překonávání překážek), které mohou využít ve svém dalším vývoji.