Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobiluŘešitel výzkumného projektu: Jana Klementová

Hlavní cíl výzkumného projektu

Výzkumný projekt si klade za cíl zjistit a změřit faktory, které se podílejí na rozhodovacím procesu zákazníka ve vztahu ke koupi automobilu. Komplexně pojatý výzkum se bude podrobně zabývat otázkou, v čem spočívají kořeny spotřebitelského chování, jak se zákazník při výběru automobilu rozhoduje a jak se utvářejí jeho nákupní zvyklosti mající vliv na koupi a na budoucí věrnost k automobilové značce.

Výzkumný projekt:

Dílčí cíle výzkumu

Studie bude rozdělena dle jednotlivých fází nákupního chování ve vztahu ke koupi automobilu. Praktický dopad bude spočívat ve vyšším porozumění zákazníkovi, v konkrétnější psychologické analýze potřeb zákazníka v jednotlivých fázích, které mohou být podkladem pro efektivní komunikaci a péči o zákazníka.

Budou zkoumány faktory důležité v konkrétních fázích nákupu:

Analýza rozhodovacího procesu dle cílových skupin

Výzkum svým rozsahem umožní znázornit statisticky významné rozdíly v rozhodovacím procesu zákazníků jednotlivých značek, luxusních, středních a nižších tříd, mužů a žen, případně rozdíly v jednotlivých věkových kategoriích. Informace slouží k analýze potřeb jednotlivých skupin (psychologická interpretace) a k doporučení, jakým způsobem efektivně komunikovat k jednotlivým cílovým skupinám.

Metody výzkumu

Výzkum bude rozdělen do dvou fází:

Výsledky výzkumu

budou presentovány v tomto sledu:

Výzkum budou zároveň provázet teoretická východiska, nejnovější trendy využití psychologie v marketingových strategiích, možnosti využití výsledků pro školení prodejců automobilů apod. (viz cíle výzkumu).