Nabídka školeníUpevnění autority a rozšíření míry vlivu manažera

Školení odpovídá na otázky, co vše je základem autority a charismatu, kde v nás jsou zdroje vůdčí energie. Vliv manažera je něco, co lze identifikovat a vědomě zařadit do strategie řízení. Posílení vlivu znamená, oproti řízení nahodilému, vědomě identifikovat hranici vlivu, kterou mohu posouvat žádoucím směrem. K tomu je nutná analýza všech dílčích částí, které vliv obsahuje.

Cíl kurzu:

Délka školení: 2 dny
Cena školení: 8 900 Kč vč. DPH / os. / 2 dny
Kapacita: max. 12 osob

Rozvoj kompetencí úspěšného prodejce

Výzkumy potvrzují roli osobního přístupu prodejce jako jednoho z nejdůležitějších faktorů. Dlouhodobý proces v zákazníkově mysli je završen vstupem do prodejny, kde je výsledek nákupu stále ještě ve hře. Originalita tohoto školení tkví v zaměření na rozvoj kompetencí osobnosti prodejce, které jsou klíčové pro úspěch v prodeji.

Cíl kurzu:

Délka školení: 2 dny
Cena školení: 8 900 Kč vč. DPH / os. / 2 dny
Kapacita: max. 12 osob

Psychologie prodeje a vyjednávání

Školení je doplňkem Kompetencí úspěšného prodejce, tentokrát se více zaměříme na proces prodeje, tj. od identifikace užitku výrobků a služeb po efektivní prezentaci a argumentaci. Persvaze neboli přesvědčování klienta je snad vším, co úspěšný prodejce musí znát. Bez dobře prezentovaných racionálních argumentů doplněných pozitivní, emocionální, „živou“ zkušeností se dobrý obchodní kontrakt neobejde. Nestačí však, aby zákazník produkt jenom chtěl. Když už přišel, musí ho chtít hned. A k tomu slouží sada nástrojů, které Vás naučíme.

Cíl školení:

Délka školení: 2 dny
Cena školení: 8 900 Kč vč. DPH / os. / 2 dny
Kapacita: max. 12 osob

Stress management

Cílem školení je pomoci účastníkům identifikovat individuální stresové a frustrační aspekty a jejich dopad na profesní i osobní život. Seznámíme je s technikami, které jim pomohou tyto aspekty uvolnit, odhalit energetické zdroje a naučit je využívat ve všech oblastech jejich života. Účastníci mají možnost změřit hladinu své energie před a po kurzu a upevnit funkční prvky do budoucna. Po skončení kurzu budou mít účastníci k dispozici seznam prvků, které jim berou energii, a individuální techniku k efektivnímu vypořádání se s nimi ve vybraných oblastech svého života.

Cíl školení:

Délka školení: 2 dny
Cena školení: 8 900 Kč vč. DPH / os. / 2 dny
Kapacita: max. 12 osob

Efektivní budování vztahů se zákazníky

Všichni, kteří přijdou do styku se zákazníkem, by si měli uvědomit svůj podíl zodpovědnosti za kvalitu vztahu zákazníka k firmě jako celku. Dobré jméno firmy se odrazí na jejím zisku. Koučink je metoda, která uznává individuální povahu a pozici koučovaného, pracuje s motivací, komunikačními dovednostmi i s celkovou životní spokojeností, odrážející se v pracovním výkonu.

Cíle školení:

Délka školení: 2 dny
Cena školení: 8 900 Kč vč. DPH / os. / 2 dny
Kapacita: max. 12 osob

Rozvoj klíčových kompetencí marketérů

Spotřebitelský trh je přesycen, zákazníci jsou již odolní vůči reklamě, nové a nové varianty produktů již nestačí. Co s tím? Školení je zaměřeno na uvědomění si a rozvoj všech osobnostních vlastností, které by neměly chybět efektivním marketérům. Složitost této profese tkví v náročnosti jednotlivých požadavků na jejich osobnost, kdy kreativita je přirozeně v rozporu se strategickým, plánovacím uvažováním. Důležité je uvědomit si jednotlivé kompetence, slabiny nahradit vědomými technikami, silné stránky podpořit a rozvinout.

Cíle školení:

Délka školení: 2 dny
Cena školení: 8 900 Kč vč. DPH / os. / 2 dny
Kapacita: max. 12 osob

Nabídka školení v PDF